15 Март последен рок за поднесување ППД-ГДП

15 Март последен рок за поднесување ППД-ГДП

Известување од УЈП:

Со цел избегнување на метежите на даночните шалтери, особено во Скопје, потсетуваме дека граѓаните можат да ги поднесат пријавите и во дополнителните пунктови кои УЈП ги отвори за прием на Годишните даночни пријави во Центар, како и општините Ѓорче Петров, Бутел, Гази Баба и Аеродром (за повеќе информации види http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/629) или да ги поднесат преку Мобилните даночни шалтери кои ќе гравитираат во повеќе населени места и општини во Скопје и низ Македонија (види возен ред http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici/pogledni/363).

Повеќе …

About the author

Datakont administrator