Основање на фирма

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 денари !

Регистрација на фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Основање на фирма

Бесплатна регистрација на фирма, склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја регистрираме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние Ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Регистрацијата во Централен регистар на Република Македонија се врши само од страна на овластени регистрациони агенти со полномошно издадено од Централниот регистар на Република Македонија. Нашето сметководствено биро располага со лиценца за регистрација на фирми со бр.03-2271/3.

За потребите на основањето во Централниот регистар на Република Македонија потребно е да ги обезбедите следниве предуслови:

About the author

Datakont administrator