Комплетни сметководствени услуги

Комплетни сметководствени услуги

Одберете целосни административни услуги кои вклучуваат:

Финансиско сметководство

Материјално сметководство

Изработка на плати

Пресметка на ДДВ

Пресметка и поднесување на завршна сметка

Изработка и доставување на финансиски и материјални извештаи

About the author

Datakont administrator