Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2018 година (2019)

Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2018 година (2019)

Оваа брошура треба да ве упати како да се регистрирате на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk заради потврдување или коригирање на пополнетата годишна даночна пријава изготвена од страна на Управата за јавни приходи, за приходите кои како граѓанин (физичко лице – резидент на РМ) сте ги оствариле во текот на 2018 година

About the author

Datakont administrator