Category Archive Slider

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 денари !

Регистрација на фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Основање на фирма

Бесплатна регистрација на фирма, склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја регистрираме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние Ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Регистрацијата во Централен регистар на Република Македонија се врши само од страна на овластени регистрациони агенти со полномошно издадено од Централниот регистар на Република Македонија. Нашето сметководствено биро располага со лиценца за регистрација на фирми со бр.03-2271/3.

За потребите на основањето во Централниот регистар на Република Македонија потребно е да ги обезбедите следниве предуслови:

Комплетни сметководствени услуги

Одберете целосни административни услуги кои вклучуваат:

Финансиско сметководство

Материјално сметководство

Изработка на плати

Пресметка на ДДВ

Пресметка и поднесување на завршна сметка

Изработка и доставување на финансиски и материјални извештаи