Category Archive Slider

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 денари !

Регистрирајте ја Вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Основање на фирма

Бесплатно основање на фирма

Склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја регистрираме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние Ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Регистрација на фирма во Централен регистар на Република Македонија се врши само од страна на овластени регистрациони агенти со полномошно издадено од Централниот регистар на Република Македонија. Нашето сметководствено биро располага со лиценца за регистрација на фирми со бр.03-2271/3.

За потребите за регистрација на вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија потребно е да ги обезбедите следниве предуслови:

Комплетни сметководствени услуги

Одберете целосни административни услуги кои вклучуваат:

Финансиско сметководство

Материјално сметководство

Изработка на плати

Пресметка на ДДВ

Пресметка и поднесување на завршна сметка

Изработка и доставување на финансиски и материјални извештаи