Category Archive Slider

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 денари !

Регистрирајте ја Вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Основање на фирма

Бесплатна регистрација на фирма

Склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја регистрираме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние Ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Комплетни сметководствени услуги

Одберете целосни административни услуги кои вклучуваат:

Финансиско сметководство

Материјално сметководство

Изработка на плати

Пресметка на ДДВ

Пресметка и поднесување на завршна сметка

Изработка и доставување на финансиски и материјални извештаи