Алатки


                               ФАКТУРИ                                                                        КАЛКУЛАТОРИ                                                                     ТЕРКОВИ

Фактурите не се само за во книговодство, бидете препознатливи и изберете некој од тамплетите за изработка на фактури. Фактурите се подготвени во Excel, со автоматска пресметка на износите.

Едноставно и лесно пресметајте го персоналниот данок со калкулаторот за персонален данок. Пресметајте го содржаниот ДДВ во износот, и др.

Составете професионални договори од најразлични области: купопродажни договори, договори за вршење услуги, договори за вработување, договор за дело и многу други.