ЦЕНОВЕН КАЛКУЛАТОР

ЦЕНОВЕН КАЛКУЛАТОР

ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Проверете сами колкав ќе биде месечниот надомест за сметководствени услуги со помош на ценовниот калкулатор . Флексибилни цени за сметководствените услуги според обемот на работа на компанијата и специфичноста на дејноста.

Изберете ги сите полиња за точен резултат.

ДЕЈНОСТ НА КОМПАНИЈАТА

БРОЈ НА ДОКУМЕНТИ (МЕСЕЧНО)

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

ДДВ ОБВРЗНИК
Не е ДДВ обврзникТримесечен ДДВ ОбврзникМесечен ДДВ Обврзник

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
ДаНе

ВКУПНО

Цената е изразена во МКД без вклучен ДДВ 18%.

ДАТАКОНТ ДООЕЛ Скопје, го задржува правото да го промени износот на понудата во зависнот од специфичноста на работењето на фирмата.