Тарифник за Сметководствени Услуги

Тарифник за Сметководствени Услуги

Министерството за финансии уште еднаш укажува дека Предлог-правилникот за утврдување основни критериуми при утврдување минимални трошоци за вршење книговодствени работи, кој е објавен на веб-страницата на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ, е незаконски и затоа не треба да се применува.

Повеќе …

About the author

Datakont administrator