КАЛКУЛАТОР

ДЕЈНОСТ НА КОМПАНИЈАТА

БРОЈ НА ДОКУМЕНТИ (МЕСЕЧНО)

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

ДДВ ОБВРЗНИК
Не е ДДВ обврзникТримесечен ДДВ ОбврзникМесечен ДДВ Обврзник

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
ДаНе

ВКУПНО:

Цената е изразена во МКД без вклучен ДДВ 18%.