ЦЕНА

Цената е изразена во денари без пресметан ДДВ од 18%

ДАТАКОНТ ДООЕЛ Скопје ја задржува можноста да ја промени цената во зависност од специфичноста на дејноста на компанијата.