Регистрација на Фирма

ОСНОВАЊЕ НА ФИРМА

Централен регистар на Република Македонија

Регистрирајте ја Вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Бесплатна онлајн регистрација на фирма

Склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја основаме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Потребни информации за регистрација на фирма:
  • Назив на новото Друштво
  • Име/Презиме на Основачот/те
  • Име/Презиме на Управител
  • ЕМБГ и бр.ЛК на Управител
  • ЕМБГ и бр.ЛК на Основачот/те
  • Шифра на дејност (тука)
  • Основачки влог (5000 евра во основни с-ва или пари)
  • Електронско сандаче

ЧЕКОРИ ЗА ОСНОВАЊЕ:

1. Пред започнување на процедурата за основање на нова фирма потребно е да се изврши проверка дали избраниот назив на фирмата е веќе регистриран во базата на Централниот Регистар на Република Македонија. Проверката можете да ја направите тука.

2. По успешната проверка се пристапува кон потпишување на документите потребни за основање.

3. Потпишаните документи се поднесуваат до Централниот Регистар на Република Македонија во електронски формат.

4. Регистраторите на Централниот регистар одлучуваат по предметот.

5. По позитивна одлука од регистраторите решението од новооснованата фирма може да се подигне од шалтерите на Централниот Регистар на Република Македонија.

Откако ќе биде издадено решението за новооснованата фирма, најнапред, потребно е да се изработат печати на фирмата по што, се пристапува кон отварање трансакциска сметка во претходно одбраната банка. Со активирањето на трансакциската сметка, фирмата е веќе активна во платниот промет на Република Македонија и истата може да започне да ги остварува остварува целите за коишто е основана.

Целата процедура трае помалку од 24 часа !

Понудата за бесплатно основање на фирма важи само за клиентите кои ќе склучат договор за сметководствени услуги во период од најмалку 12 месеци.

За проверка на цените на сметководствените услуги искористете го нашиот КАЛКУЛАТОР на сметководствени услуги.


ОСНОВАЊЕ НА ФИРМА БЕЗ ДОГОВОР ЗА СМЕТКОВОДСТВО

Доколку имате потреба само од основање на фирма без водење на сметководство, цената за услугата за регистрација на фирмата во Централниот регистар на Република Македонија можете да ја најдете во табелата.

Покрај услуги за основање на фирма нудиме и услуги за изработка на проценка од овластен проценител за потребите на основањето како и изработка на печати.