Регистрација на Фирма

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМА

Регистрирајте ја Вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Бесплатна регистрација на фирма

Склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја регистрираме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние Ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Потребни информации за регистрација на фирма:

  • Назив на новото Друштво
  • Име/Презиме на Основачот/те
  • Име/Презиме на Управител
  • ЕМБГ и бр.ЛК на Управител
  • ЕМБГ и бр.ЛК на Основачот/те
  • Шифра на дејност (овде)
  • Основачки влог (5000 евра во основни с-ва или пари)
  • Електронско сандаче

ЧЕКОРИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФИРМА:

1. Пред започнување на процедурата за основање на нова фирма потребно е да се изврши проверка дали избраниот назив на фирмата е веќе регистриран во базата на Централниот Регистар на Република Македонија. Проверката можете да ја направите ОВДЕ.

2. По успешната проверка се пристапува кон потпишување на документите потребни за основање.

3. Потпишаните документи се поднесуваат до Централниот Регистар на Република Македонија во електронски формат.

4. Регистраторите на Централниот регистар одлучуваат по предметот.

5. По позитивна одлука од регистраторите решението од новооснованата фирма може да се подигне од шалтерите на Централниот Регистар на Република Македонија.

Целата процедура трае помалку од 24 часа !