Основање на фирма

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 денари !

Регистрирајте ја Вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија за 0 денари за регистрација и проценител.

Основање на фирма

Бесплатно основање на фирма

Склучете договор за сметководствени услуги, и ние ќе ја регистрираме Вашата фирма во Централниот Регистар на Република Македонија целосно БЕСПЛАТНО !

Брзо и едноставни целата процедура трае помалку од 24 часа. Се што треба да направите е да се потпишете на потребните документи. Ние Ќе ја извршиме регистрацијата електронски.

Регистрација на фирма во Централен регистар на Република Македонија се врши само од страна на овластени регистрациони агенти со полномошно издадено од Централниот регистар на Република Македонија. Нашето сметководствено биро располага со лиценца за регистрација на фирми со бр.03-2271/3.

За потребите за регистрација на вашата фирма во Централниот регистар на Република Македонија потребно е да ги обезбедите следниве предуслови:

About the author

Datakont administrator