Закони

ЗАКОНИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

За да ги симнете потребните документи кликнете на линкот до сликата.

ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ

ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Сите закони прикачени на веб страната се објавени од страна на ЕНЕР – Единствениот Национален Електронски Регистар на прописи на Република Македонија како и ЛДБИС – База на закони, подзаконски акти и други прописи . Преземањето на прикачените PDF документи е целосно бесплатно.