ИЗБЕРЕТЕ КОМПЛЕТНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Зошто да се задоволите само со основни сметководствени услуги, одберете комплетни административни услуги за вашиот бизнис.

Финансиско сметководство

Комплетно финансиско сметководство за вашата компанија. Секогаш навремено и точно.

Материјално сметководство

Евиденција на влез и излез на роба. Водење на залихи. Изработка на приемни листови за продавница.

Извештаи

Точните и прегледни извештаи се главна алатка за успешно менаџирање.

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 ден. како и вршење на сите промени во ЦРМ.

Бизнис услуги

Изработка на Бизнис планови и Маркетинг планови за Вашиот нов или постоен бизнис.

Маркетинг услуги

Изработка на Медиа планови, Промоциски микс, Креирање ФБ кампања, е-маил кампања, Дизајн и изработка на принт материјали.

Транспарентни ценовни планови

Проверете колку точно ќе ве чинат нашите услуги.

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

Информации поврзани со сметководство и финансии:

Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2018 година (2019)

Оваа брошура треба да ве упати како да се регистрирате на системот е-Персонален

Регистрација на физички лица во системот Е-ПДД

12.09.2018 ГРАЃАНИ – НАВРЕМЕ РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ НА СИСТЕМОТ Е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК E-PDD.UJ

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ

23.08.2018 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА РАСТ НА ПЛАТИ ВО ПОВИСОК ИЗНОС

персонален данок

15 Март последен рок за поднесување ППД-ГДП

Известување од УЈП: Со цел избегнување на метежите на даночните шалтери, особ