ИЗБЕРЕТЕ КОМПЛЕТНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Зошто да се задоволите само со основни сметководствени услуги, одберете комплетни административни услуги за вашиот бизнис.

Финансиско сметководство

Комплетно финансиско сметководство за вашата компанија. Секогаш навремено и точно.

Материјално сметководство

Евиденција на влез и излез на роба. Водење на залихи. Изработка на приемни листови за продавница.

Извештаи

Точните и прегледни извештаи се главна алатка за успешно менаџирање.

Основање на фирма

За сите нови бизниси, основање на фирма во ЦРМ за 0 ден.

Документи

Подигање на сметководствените документите од Вашите простории со записник.

ЦРМ

Сите видови на промени за Вашата фирма во Централниот Регистар на РМ.

Транспарентни ценовни планови

Проверете колку точно ќе ве чинат нашите услуги.

БИЗНИС ИНФО

Најнови информации од светот на бизнисот:

Тарифник за Сметководствени Услуги

Започнувајќи од 1-ви Јули, ќе започне да се применува новиот тарифник за наплата