ИЗБЕРЕТЕ КОМПЛЕТНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Зошто да се задоволите само со основни сметководствени услуги, одберете комплетни административни услуги за вашиот бизнис.

Финансиско сметководство

Комплетно финансиско сметководство за вашата компанија. Секогаш навремено и точно.

Материјално сметководство

Евиденција на влез и излез на роба. Водење на залихи. Изработка на приемни листови за продавница.

Извештаи

Точните и прегледни извештаи се главна алатка за успешно менаџирање.

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 ден. како и вршење на сите промени во ЦРМ.

Бизнис услуги

Изработка на Бизнис планови и Маркетинг планови за Вашиот нов или постоен бизнис.

Маркетинг услуги

Изработка на Медиа планови, Промоциски микс, Креирање ФБ кампања, е-маил кампања, Дизајн и изработка на принт материјали.

Транспарентни ценовни планови

Проверете колку точно ќе ве чинат нашите услуги.

БИЗНИС ИНФО

Најнови информации од светот на бизнисот:

Тарифник за Сметководствени Услуги

Министерството за финансии уште еднаш укажува дека Предлог-правилникот за утв