ИЗБЕРЕТЕ КОМПЛЕТНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Зошто да се задоволите само со основни сметководствени услуги, одберете комплетни административни услуги за вашиот бизнис.

Финансиско сметководство

Комплетно финансиско сметководство за вашата компанија. Секогаш навремено и точно.

Материјално сметководство

Евиденција на влез и излез на роба. Водење на залихи. Изработка на приемни листови за продавница.

Извештаи

Достапни во било која фаза од работењето, нашите точни, прегледни и специјализирани извештаи се главна алатка на менаџерите за успешно менаџирање на секоја компанија.

Основање на фирма

Основање на фирма за 0 ден. како и вршење на сите промени во ЦРМ.

Бизнис услуги

Изработка на Бизнис планови и Маркетинг планови за Вашиот нов или постоен бизнис.

Маркетинг услуги

Изработка на Медиа планови, Промоциски микс, Креирање ФБ кампања, е-маил кампања, Дизајн и изработка на принт материјали.

Транспарентни ценовни планови

Проверете колку точно ќе ве чинат нашите услуги.

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

Информации поврзани со сметководство и финансии:

Внес на податоци за вистински сопственици на субјектите

Секоја фирма има обврска да да изврши регистрација на вистински сопственик во

Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2018 година (2019)

Оваа брошура треба да ве упати како да се регистрирате на системот е-Персонален

Регистрација на физички лица во системот Е-ПДД

12.09.2018 ГРАЃАНИ – НАВРЕМЕ РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ НА СИСТЕМОТ Е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК E-PDD.UJ

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ

23.08.2018 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА РАСТ НА ПЛАТИ ВО ПОВИСОК ИЗНОС

персонален данок

15 Март последен рок за поднесување ППД-ГДП

Известување од УЈП: Со цел избегнување на метежите на даночните шалтери, особ